หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สตง. [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 181  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - เดือนกันยายน 2560) [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 193  
 
  (1)     2   
 
  


 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10