หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นางอมร ส่งเมา
ประธานสภา
 


นางวาสนา มีอุดร
รองประธานสภา


สิบเอกสมใจ ขำโอด
เลขานุการสภา
 
 


นายผจญ มีเมือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายบุญเลิศ ธูปเทียน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางรำพึง เขียวหวาน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางวันเพ็ญ ต่อยนึ่ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายเทอดศักดิ์ ธีระวัฒน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นางบุญร่วม จันทร์โต
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายบิน ดีอ่ำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสนอง แก่นจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางสว่าง อ๊อดเอก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางฉลวย เรืองวิชา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นางระวี พุ่มยิ้ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นายนิพนธ์ บุญเนียม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นางสุมาลี คงหุ่น
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายสมพงษ์ นาคอินทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายสมศักดิ์ ทองสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายประเจต เกิดคง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายชาติชาย ต่อยนึ่ง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10