หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ไฟล์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 3/2562  
ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 8 แผ่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 48 และข้อ 51 (1)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รายละเอียด และกำหนดการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11.39 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 21 ท่าน