หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ไฟล์เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ 4/2562
 
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 4/2562  
 

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 48 และข้อ 51 (1)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อ สำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด และกำหนดการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     (สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารในการประกวดราคาฯ เอกสารเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 และ เอกสารเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ประกาศยกเลิกไปแล้วนั้น สามารถดาวโหลดเอกสารสำหรับการประกวดราคาฯ ในครั้งนี้ เอกสารเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารอีก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน