หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ จำนวน 3 โครงการ  
 

     อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 98
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ (รายะเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
     1.โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     2.โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญร่วม จันทร์โต หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     3.โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำนงค์ จันทรา หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 16.36 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10