หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง
 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง  
 

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ สามารถเลื่อนไป มา ได้จำนวน 3 ตัว  งบประมาณที่ตั้งไว้  13,200 บาท
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ทึบ-กระจก พร้อมฐาน จำนวน 4  ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้  42,400 บาท
โดยจัดซื้อรายการดังนี้
1.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ สามารถเลื่อนไป มา ได้จำนวน 3 ตัวๆละ 4,250  บาทเป็นเงิน 12,750  บาท
2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ทึบ-กระจก 4 ฟุต พร้อมฐาน จำนวน 4 ชุดๆละ 7,750  บาท เป็นเงิน  31,000 บาท
รวมเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 73,341.12 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10.32 น. โดย คุณ ทรงธรรม พันธุ์เพชร

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
1
ลำดับภาพที่ 1/4
2
ลำดับภาพที่ 2/4
3
ลำดับภาพที่ 3/4
4
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X