หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

ไฟล์ราคากลาง และร่างประกาศฯ
 
เผยแพร่ราคากลาง และ(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปักยีร่ม หมู่ที่ 8 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037272137  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45 (1) และ ข้อ 46
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ขอเผยแพร่ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) และเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศฯ และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปักยีร่ม หมู่ที่ 8 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037272137 เพื่อให้สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563
     สามารถส่ง คำวิจารณ์ได้โดยเปิดเผยได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-009515 และโทรสาร.055-009516

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16.02 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10