หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

ไฟล์เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ 3/2563
 
เผยแพร่ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดงวิทยา หมู่ที่ 9 บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 48 และข้อ 51 (1)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ บก.01 และเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดงวิทยา หมู่ที่ 9 บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047563936 เอกสารฯ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 11.54 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน