หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเด็กดีด้วยแสงแห่งธรรม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเด็กดีด้วยแสงแห่งธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
   วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
   ณ สถานปฏิบัติธรรมไท่หยาง เขตพิษณุโลก (มูลนิธิปฐมธรรม อาณาจักรธรรมกรุงเทพฯ)  ตำบลท่าตาล  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก


   เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว  ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคำสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทางศาสนา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2562 มาตรา 67 (5) ที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ได้ให้ความสำคัญ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมากและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเด็กดีด้วยแสงแห่งธรรมขึ้นมา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมประจำตน  มีจริยามารยาทที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่ดีของสังคม โดยนำเอาหลักธรรมที่ได้ศึกษาเรียนรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติและความไม่ประมาท มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีจิตใจ      ที่มั่นคงไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งยั่วยุใน สังคมรอบๆ ตัว และสามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 10.58 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 120 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10