หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” วัดบึงกระดาน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  
   โดย นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน  และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
   นายอำนวย  ฤทธิ์น่วม  นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล ๕&rdquo; ณ วัดบึงกระดาน

   คณะสงฆ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล ๕&rdquo; ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดมั่นตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น เป็นไปตาม
วัตถุประสงคืที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายในการบริหารประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
   พระครูเกษมวาปีพิสัย เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก และ บ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล ๕&rdquo;
ตามมติมหาเถรสมาคม /รัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัด มีสถิติเกินร้อยละ ๕๐ โดยทุกภาคส่วนได้
ช่วยกันดำเนินการมาโดยลำดับ ในปัจจุบันมีผลเป็นที่ยินดี สมควรจัดทำรายงานเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับและเป็นเกียรติประวัติแก่หมู่บ้านสืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 11.13 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10