หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตำบลบ้านป่า อำเภอเมื
 
โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พุทธศักราช  2537  และ แก้ไขเพิ่มเติม   ฉบับที่   5  พุทธศักราช  2546   มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และ68 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านป่า มีเป้าหมายที่จะช่วยให้กลุ่มสมาชิกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้อง และมีการสร้างรายจากผลผลติทางการเกษตรได้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าจึงได้จัดทำโครงการอบรบการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรร่วมกับกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านป่าและเกษตรประจำตำบลบ้านป่า   โดยการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 10.18 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10