หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำเนินโครงการอบรมผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการรู้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อและสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 10.57 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10