หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
  
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 1/4
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 2/4
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 3/4
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศฯ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ข้อ 101/1 &ldquo;ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว&rdquo; นั้น
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 10.07 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10