หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ITAS  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกรอก ข้อมูลระบบITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต้องดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่ ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/9i0shl นั้น  
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า  จึงประกาศให้  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าทุกท่าน   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยสแกน QR Code ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/9i0shl


    

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ทรงธรรม พันธุ์เพชร

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10