หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคระบาดในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกัน  ควบคุม และเฝ้าระวัง  โรคระบาดในท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ  2563   งบประมาณ 137,285  บาท  โดยขออนุมัติกรอบวงเงิน  110,192 บาท บัดนี้  การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปการดำเนินโครงการป้องกัน  ควบคุม และเฝ้าระวัง  โรคระบาดในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 09.31 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10