หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 ไฟล์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และร่างประกาศฯ
 
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 1/4
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 2/4
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 3/4
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ติดประกาศเผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เผยแพร่ (ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 62 และมาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45 (1) ข้อ 46 และข้อ 47 (1) และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ (ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
     เพื่อให้สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ซึ่งสามารถส่งคำวิจารณ์ได้โดยเปิดเผย ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-009515 และโทรสาร.055-009516 จึงประกาศไว้เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 12.10 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10