หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


ไฟล์เอกสาร ราคากลาง และร่างประกาศฯ
 
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 1/6
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 2/6
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 3/6
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 4/6
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 5/6
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ฯ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เผยแพร่ราคากลางฯ และ(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079121533  
 

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 62 และมาตรา 63 และถือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45 (1) และข้อ 46 และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่
1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ราคากลางฯ และ(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079121533 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
     เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งสามารถส่งคำวิจารณ์ได้โดยเปิดเผย ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-009515 และโทรสาร.055-009516 จึงประกาศเผยแพร่ไว้เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2566 เวลา 15.20 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10