หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

ไฟล์ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
 
เผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และเผยแพร่(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกี้ยม อินทร์ภู่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037331113  
ร่างประกาศฯ
ลำดับภาพที่ 1/2
ราคากลางฯ แบบ บก.01
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ร่างประกาศฯ
ราคากลางฯ แบบ บก.01
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 62 และมาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45 (1) และ ข้อ 46 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.20
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และเผยแพร่(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกี้ยม อินทร์ภู่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037331113
     เพื่อให้สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยสามารถส่ง คำวิจารณ์ได้โดยเปิดเผยได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-009515 และโทรสาร.055-009516 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 14.28 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10