หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
เผยแพร่ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)  
 

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๓
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ไว้เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 15.34 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10