หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  8 มี.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สตง.  4 มี.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  27 ส.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคระบาดในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  17 ส.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาคมสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่  3 ก.ค. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  25 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITAS  11 มิ.ย. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ITAS  11 มิ.ย. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  2 เม.ย. 2563 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน สอบถาม084-7339088 ครูกิ่ง บ้านป่าและ 090-2567572 ครูอุ๊ บึงกระดาน  28 ก.พ. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2562  6 ก.พ. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า  27 ม.ค. 2563 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้บริการประชาชนวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ  2 ม.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  20 ส.ค. 2562 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  5 ส.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช  7 ม.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”  23 พ.ย. 2561 327
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)  23 พ.ย. 2561 321
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  29 ต.ค. 2561 317
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  31 พ.ค. 2561 267
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10