หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  21 ก.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  19 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  8 มี.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สตง.  4 มี.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(จัดฝึกอบรมการทำกล้วยตาก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  23 ก.พ. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 ก.พ. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินกิจการของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2563  17 ธ.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๒ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓)  16 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  25 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ  25 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก บ้านแหลมดู่ หมู่ที่ 4  21 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแหลมดู่ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  21 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  11 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสร้างการรับรู้ในสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  4 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมการทำกระเป๋าผ้าด้นมือแก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านป่า ประจำปีงบประมาณ 2563  31 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  27 ส.ค. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาในการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สุงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  24 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมการการจับผ้าแบบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  24 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2563  17 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคระบาดในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  17 ส.ค. 2563 46
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10