หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมฯ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง นโยบายการจ้างพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)     2