หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง นโยบายการจ้างพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บฯ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
   1     (2)     3