หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งบุคลากร [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)