หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) [ 13 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)