หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
   
 
 
 
ถนน

มีถนนทางหลวง สายพิษณุโลก – เด่นชัย ผ่านหมู่ที่ 6 , 7 และ 8

มีถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย ดังนี้
 
สายบ้านป่า – วุ้งไพร ผ่านหมู่ที่ 6,5,3,2,10
 
สายบ้านป่า – เขาไร่ ผ่านหมู่ที่ 8, 9
 
สายบ้านบึงไทร

มีถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 บางส่วนแล้ว

มีถนนลูกรังเชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน

จำนวนถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย

จำนวนถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย

จำนวนถนนคอนกรีต จำนวน 42 สาย
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย / ลำธาร จำนวน 1 แห่ง

คลอง จำนวน 6 แห่ง

หนองน้ำ / บึง จำนวน 6 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

สระ จำนวน 6 แห่ง

มีระบบประปา      
 
         
น้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 13 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง

บึง,หนอง คลองและอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง
ป่าไม้

มีป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านดง      

มีเขตติดต่อกับเขาไร่ มีลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณสลับทุ่งหญ้า
ภูเขา

มีเขตติดต่อกับเขาไร่ มีลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณสลับทุ่งหญ้า
ดิน

เป็นดินร่วนปนดินทราย      
 
 

เป็นแหล่งผลิตข้าวนาปีได้ทั้ง 10 หมู่บ้าน

เป็นแหล่งผลิดข้าวนาปรังได้ 9 หมู่ ได้แก่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ หมู่ที่ 10
 
หมู่ที่ 1 มีแหล่งน้ำบึงทุ่งหงษ์เปิดเป็นแล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นพื้นที่ปลูกป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
หมู่ที่ 2 มีแหล่งน้ำบึงมะเขือคอม, บึงไทร , บึงขามและมีลำคลองยางไหลผ่านพื้นที่
 
หมู่ที่ 3 มีแหล่งน้ำ เช่น บึงกระดานใหญ่ , บึงกระดานน้อย,หนองเสือน้อย , หนองเสือใหญ่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับ ทำการเกษตร , เลี้ยงสัตว์ และเพราะขยายพันธุ์ปลา
 
หมู่ที่ 4 มีแหล่งน้ำบึงลี่ เป็แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพราะขยายพันธุ์ปลา
 
หมู่ที่ 5 มีแหล่งน้ำหนองอ้อเป็นแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
 
หมู่ที่ 8 มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น อ่างเก็บน้ำหนองไผ่หลวก หนองผงาย หนองไก่เถื่อน
 
หมู่ที่ 9 มีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีหนองไอ้โพ้นเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ราษฎรสามารถเข้าไปเก็บนำมาเป็นอาหาร และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการทำไร่และทำสวน
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10