หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบเอกสมใจ ขำโอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2150417
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอุมาวดี กันฉิม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-009515 ต่อ 103


นายมนต์ชัย มุ่งอุทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-009515 ต่อ 108


นายเสาวพล พงษ์วานิช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-009515 ต่อ 104


นายปัญญา คงอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายธนากร ยอดถา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน