หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายราเมต ภู่ปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
โทร : 0817277543
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางอุมาวดี กันฉิม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-009515 ต่อ 103
นายมนต์ชัย มุ่งอุทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-009515 ต่อ 108
นายเสาวพล พงษ์วานิช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-009515 ต่อ 104
นายปัญญา คงอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายธนากร ยอดถา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน