หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


สิบเอกสมใจ ขำโอด
ปลัด อบต.บ้านป่า
 
สำนักปลัด
 


นายเสาวพล พงษ์วานิช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวงค์เดือน ชุดบุญธรรม
นักทรัพยากรบุคคล


นางพรรัตน์ อ๊อดเอก
นักจัดการงานทั่วไป


นายวีระเชษฐ โบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายภาคภูมิ ขุนทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวประภาศิริ พวงพันธ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวธัญญารัตน์ ต่อยนึ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวิรัตน์ แดงเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกฤษณา กาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายลำดวน แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายบำรุง จันทร์ทาพูล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10