หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
         

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,258 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 25 ครัวเรือน
 
         
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ มีจำนวน 2 ตู้

บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านป่าและหน้าวัดบ้านแซ่
ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ มี 21 ตู้ ประกอบด้วย

หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ตู้

หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ตู้

หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ตู้

หมู่ที่ 8 จำนวน 6 ตู้

หมู่ที่ 9 จำนวน 3 ตู้

หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ตู้
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาติ)
    จำนวน 1 แห่ง
 
         

จำนวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ จำนวน 2,258 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีประปาใช้ จำนวน 34 ครัวเรือน
 
         
การบริการ

ร้านตัดผม , ร้านเสริมสวย      

ร้านนวดแผนไทย ตลาดไทยเจริญ   หมู่ที่ 6 บ้านป่า

เขาไร่โฮมสเตย์แอนด์สปา (ปลูกผักปลอดสารพิษ) หมู่ที่ 9 บ้านดง
อุตสาหกรรม

บริษัทเคาร์กิลล์ สยาม จำกัด   หมู่ที่ 8

บริษัท ที.พี. แปซิฟิก จำกัด      

โรงงานไก่คุณระเบียบ สิงห์เรือง      
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (หมู่ที่ 4,6,8) จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (หมู่ที่ 8(2),10) จำนวน 3 แห่ง

โรงสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
 
             

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 รุ่น 150 คน

อื่น ๆ กพสต. จำนวน 1 รุ่น    

อปพร. จำนวน 2 รุ่น 127 คน

อส.ตร. จำนวน 1 รุ่น 17 คน

กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านป่า จำนวน 1 รุ่น 187 คน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านป่า จำนวน 1 รุ่น 185 คน
 
         
การรวมกลุ่มของชุมชน จำนวน 42 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม
  หมู่ที 1,2,3,4,5,6 และหมู่ที่ 9      

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม

กลุ่มอื่น ๆ (กองทุนหมู่บ้าน) จำนวน 10 กองทุน

กองทุน กขคจ. จำนวน 8 กองทุน
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10