หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์  267 0 21 ธ.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  249 0 7 ธ.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  241 0 30 พ.ย. 2561
ข้อความเทิดทูลสถาบัน  324 0 9 พ.ย. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  313 0 26 ต.ค. 2561
โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้  258 0 22 ต.ค. 2561
สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป  233 0 22 ต.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  260 0 5 ต.ค. 2561
สอบถามตำแหน่งว่าง  695 0 15 ก.พ. 2561
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงสุกรเนื้อ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 คาบเกี่ยวพื้นที่ หมู่ที่ 5  605 3 2 ก.พ. 2561
เว็บไซต์ อบต.บ้านป่า อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  475 1 13 ก.ย. 2560
  (1)